Przejdź do treści Przejdź na lewym panelu bocznym Przejdź do prawym pasku bocznym Przejdź do dolnej stopki strony

Szlak Architektury Drewnianej

Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce tworzy blisko 250 najcenniejszych i najciekawszych zabytkowych obiektów drewnianych: kościoły, cerkwie, dzwonnice, staropolskie dwory, drewniane wille i skanseny – wszystkie zaliczane do najcenniejszych zabytków ludowej kultury materialnej.

Szlak powstał w 2001 roku z inicjatywy Województwa Małopolskiego. W opracowaniu koncepcji szlaku uczestniczyło województwo małopolskie i województwa sąsiednie. Po podpisaniu umowy współpracy w zakresie jego tworzenia, w latach 2001 – 2003 wszystkie obiekty zostały oznakowane tablicami. W 2008 roku oznakowanie obiektów zostało odświeżone i zupełnione.

Przy okazji wizyty w Woli Radziszowskiej warto zwiedzić  zabytkowy drewniany kosciółizbę regionalną z ekspozycją etnograficzną i rekonstrukcję osady z epoki brązu.