Przejdź do treści Przejdź na lewym panelu bocznym Przejdź do prawym pasku bocznym Przejdź do dolnej stopki strony

Spotkanie w sprawie tworzenia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dnia 16.02.2023 r. godz. 18:00 w Centrum Aktywności Kulturalnej w Woli Radziszowskiej (Dom ludowy), ul. Św. Jana Pawła II 12, Wola Radziszowska.

Na spotkaniu zostanie przedstawiona idea tworzenia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Skawina” wraz z otwartą dyskusją na temat problemów transportowych. Będzie można zabrać głos i opowiedzieć o największych problemach z jakimi zmagamy się jako mieszkańcy na co dzień podczas dojazdów do pracy lub szkoły. Zebrane informacji pozwolą na wstępne ukierunkowanie działań przy tworzeniu Planu i na zaproponowanie nowych rozwiązań transportowych dla mieszkańców Gminy Skawina.

Więcej informacji na stronie:

Spotkania otwierające Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP | Urząd Miasta i Gminy w Skawinie (gminaskawina.pl)