Przejdź do treści Przejdź na lewym panelu bocznym Przejdź do prawym pasku bocznym Przejdź do dolnej stopki strony

Ważne ogłoszenia

Spotkanie w sprawie tworzenia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dnia 16.02.2023 r. godz. 18:00 w Centrum Aktywności Kulturalnej w Woli Radziszowskiej (Dom ludowy), ul. Św. Jana Pawła II 12, Wola Radziszowska.

Na spotkaniu zostanie przedstawiona idea tworzenia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Skawina” wraz z otwartą dyskusją na temat problemów transportowych. Będzie można zabrać głos i opowiedzieć o największych problemach z jakimi zmagamy się jako mieszkańcy na co dzień podczas dojazdów do pracy lub szkoły. Zebrane informacji pozwolą na wstępne ukierunkowanie działań przy tworzeniu Planu i na zaproponowanie nowych rozwiązań transportowych dla mieszkańców Gminy Skawina.

Więcej informacji na stronie:

Spotkania otwierające Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP | Urząd Miasta i Gminy w Skawinie (gminaskawina.pl)

Zebranie wiejskie

Dnia 19.10.2022 r. o godzinie 17:30 odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Wola Radziszowska w dużej sali Domu Ludowego.
Porządek zebrania:

  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu sołectwa za rok 2022.
  2. Przedstawienie propozycji rozdysponowania środków z budżetu sołectwa na rok 2023.
  3. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania środków na 2023 rok.
  4. Informacje na temat drogi ekspresowej S7.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 2107.
  6. Wolne wnioski.

Na zebranie zaprasza Sołtys oraz Rada Sołecka.

Budowa masztu na ul. Ostra Góra

Niestety pomimo wieloletniej walki i protestów, zaangażowania Gminy, naszego Sołtysa oraz kancelarii prawniczej z Krakowa, na ulicy Ostra Góra budowana jest stacja bazowa 5G firmy Play. Nie jest to dobra wiadomość nie tylko dla okolicznych domów, ale praktycznie dla każdego mieszkańca Woli Radziszowskiej.

Czytaj dalej