Przejdź do treści Przejdź na lewym panelu bocznym Przejdź do prawym pasku bocznym Przejdź do dolnej stopki strony

Kontakt

Sołtys Woli Radziszowskiej:
  Czesław Blak
  cz-blak@wp.pl
  695 922 039

Dyżur Radnego Miasta i Gminy Skawina:
  Stefan Jezioro
  Biuro Sołtysa
  każda ostatnia środa miesiąca
  17:00 do 18:00
  600 291 829

Redakcja witryny:
  Tomasz Żmudka
  tomasz.zmudkaszp@onet.pl
  669 612 354