Przejdź do treści Przejdź na lewym panelu bocznym Przejdź do prawym pasku bocznym Przejdź do dolnej stopki strony

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2023-aplikacja.

Została udostępniona nowa aplikacja do pobrania przypominająca o terminach odbioru poszczególnych frakcji odpadów, płatnościach oraz pozwoli zgłosić odbiór odpadów wielkogabarytowych i zielonych.

Link do pobrania:

Ecoharmonogram dla Gminy Skawina – Miejski Zakład Usługowy (gminaskawina.pl)