Przejdź do treści Przejdź na lewym panelu bocznym Przejdź do prawym pasku bocznym Przejdź do dolnej stopki strony

Zabytkowy drewniany kościół

Nasz kościół jest najstarszym drewnianym kościołem na Pogórzu Wielickim. Powstał pod koniec XV wieku. Posiada charakterystyczne cechy, typowe dla małopolskich, drewnianych budowli sakralnych z tego okresu.

W bryle kościoła można wyróżnić wielobocznie prezbiterium i nawę konstrukcji zrębowej oraz wieżę dostawioną na przełomie XVI i XVII wieku. Najefektowniej prezentuje się wieża, którą wieńczy ostrosłupowy hełm z czterema narożnymi wieżyczkami. Jest to nawiązanie do tradycyjnego krakowskiego Kościoła Mariackiego. Zgodnie z dawnymi wierzeniami, okna znajdują się tylko od strony południowej.

Wyposażenie pochodzi przede wszystkim z okresu renesansu i baroku. Uwagę każdego, kto odwiedza kościół przyciągają pięknie zdobione ołtarze. Główny ołtarz powstał w drugiej połowie XVII w. Znajduje się w nim gotycki obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Obraz ten pochodzi z 1462 r. Ołtarze boczne powstały w końcu XVII w. W jednym mieści się cenny obraz św. Anny Samotrzeć z ok. 1600 roku, w drugim jest umieszczony obraz Ukrzyżowania. Na belce tęczowej znajduje się gotycki krucyfiks z początku XVI wieku. Polichromia zdobiąca ściany świątyni datowana jest na koniec XIX wieku.

Kontakt

Galeria