Przejdź do treści Przejdź na lewym panelu bocznym Przejdź do prawym pasku bocznym Przejdź do dolnej stopki strony

Stawki podatkowe w Gminie Skawina na 2021 rok

Przedstawiamy stawki podatkowe na terenie Gminy Skawina na 2021 rok. Wszystkie formularze podatków i opłat lokalnych dostępne są stronie internetowej Ministerstwa Finansów.                                                                                                                                                                                                   

Podatek od nieruchomości:

  • bez zmian w stosunku do 2020 r.

Podatek rolny:

  • stawka podatku rolnego dla użytków rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego wynosi 292,75 zł za 1 ha;  
  • stawka podatku rolnego dla użytków rolnych stanowiących gospodarstwo rolne wynosi  146,375 zł za 1 ha przeliczeniowy (gmina Skawina została zaliczona do II okręgu podatkowego);

Podatek leśny:

  • stawka podatku leśnego wynosi 43,3048 zł za 1 ha lasu;  

Podatek od środków transportowych:

  • bez zmian w stosunku do 2020 r.

Źródło: Gmina Skawina

Link: https://www.gminaskawina.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=20892&menu_id=0