Przejdź do treści Przejdź na lewym panelu bocznym Przejdź do prawym pasku bocznym Przejdź do dolnej stopki strony

Gabinet Stomatologiczny

Rejestracja telefoniczna: (12) 275 41 23

Zapisy na terminy i udzielanie informacji – w godzinach pracy gabinetu. Gabinet realizuje przyjęcia bezpłatne, refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia z ważnym dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych i z numerem PESEL.

Kontakt

Galeria