Przejdź do treści Przejdź na lewym panelu bocznym Przejdź do prawym pasku bocznym Przejdź do dolnej stopki strony

Strategia rozwoju na lata 2021-2030

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Woli Radziszowskiej do udziału w opracowaniu dokumentu pt: Plan Rozwoju Miejscowości na lata 2021 – 2030  . Jest to dokument ponad kadencyjny określający cele społeczności danego  sołectwa. Propozycje, które nasuną się Państwu, proszę kierować na adres mailowy : stefanjezioro@wp.pl do końca następnego tygodnia, tj do dnia 23.01.2022r.                                                                                 

Stefan Jezioro