Przejdź do treści Przejdź na lewym panelu bocznym Przejdź do prawym pasku bocznym Przejdź do dolnej stopki strony

Statut Sołectwa Wola Radziszowska

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 21 czerwca 2017 r. został opracowany nowy statut sołectwa Wola Radziszowska.

Treść statutu opublikowana jest na naszej stronie internetowej w zakładce „Wola Radziszowska„, „Sołectwo„, „Statut sołectwa Wola Radziszowska„.

Statut dostępny jest także w postaci pliku pdf w wykazie sołectw na stronie Urzędu Miasta i Gminy Skawina bądź bezpośrednio poniżej.