Przejdź do treści Przejdź na lewym panelu bocznym Przejdź do prawym pasku bocznym Przejdź do dolnej stopki strony

Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych

W związku z dużą ilością pytań odnośnie odśnieżania chodników leżących przy drogach powiatowych, w poniższej treści komunikatu zamieszczamy oficjalną informację ze strony Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.

„Urząd Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że chodniki przy drogach powiatowych pozostają w gestii zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego. 

Gmina Skawina nie prowadzi zimowego utrzymania chodników znajdujących się w pasie drogowym dróg powiatowych.

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego wyjaśnia że w okresie zimowym, obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości chodnika leży po stronie właściciela posesji.

Telefon do dyżurnego Akcji Zima z ramienia Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego: 507 098 708

Szczegółowe informacje na temat zimowego utrzymania chodników w gminie Skawina znajdą Państwo tutaj.