Przejdź do treści Przejdź na lewym panelu bocznym Przejdź do prawym pasku bocznym Przejdź do dolnej stopki strony

Wydawanie zaświadczeń z nowym numerem domu.

W niedzielę tj. 7.03.2021r. po każdej Mszy Świętej (w godzinach 9:00, 12:00, 16:30) w biurze Sołtysa, będą wydawane zaświadczenia, o nadaniu nowych numerów domów, związane z nadaniem ulic w naszej miejscowości. Uprzejmie prosimy o odbiór dokumentu.