Przejdź do treści Przejdź na lewym panelu bocznym Przejdź do prawym pasku bocznym Przejdź do dolnej stopki strony

Udrożnienie rzeki Cedron

 Obecnie, prowadzone są prace na rzece Cedron, które polegają, na usuwaniu odcinkowym zatorów, przetamowań, powalonych drzew oraz wycięciu krzewów. Prace mają potrwać do końca miesiąca stycznia.