Przejdź do treści Przejdź na lewym panelu bocznym Przejdź do prawym pasku bocznym Przejdź do dolnej stopki strony

Rozpoczęcie znakowania ulic

Obecnie, w naszej miejscowości, trwa montaż tablic z nazwami ulic. Jednocześnie trwają prace, mające na celu, nadanie nowych numerów domów.