Przejdź do treści Przejdź na lewym panelu bocznym Przejdź do prawym pasku bocznym Przejdź do dolnej stopki strony

Remont mostu w Radziszowie

15 marca rozpocznie się remont mostu łączącego ulicę Jana Pawła II z ul. Brzegi w Radziszowie. Prace potrwają do 25 maja. W tym czasie wystąpią utrudnienia w ruchu, a przeprawa na drugą stronę mostu będzie całkowicie niemożliwa. Remont mostu jest niezbędny, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Znajduje się on w stanie przedawaryjnym. Brak szybkiej reakcji i naprawy wykrytych usterek może doprowadzić do dalszego pogorszenia stanu technicznego mostu, a w konsekwencji do jego zamknięcia.Zdajemy sobie sprawę z jak wielkimi utrudnieniami dla mieszkańców wiąże się zamknięcie mostu, dlatego dokładamy wszelkich starań, by prowadzone prace były jak najmniej uciążliwe.

➡ Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą, który otrzymał zgodę na całkowite zamknięcie mostu na 3 tygodnie – do 5 kwietnia. Po tym czasie jest szansa na to, że ruch zostanie częściowo przywrócony pod warunkiem, że stan techniczny mostu nie będzie zagrażał bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Jeżeli wykonawca uzna, że przeprawa może wiązać się z niebezpieczeństwem, to zamknięcie mostu zostanie przedłużone. Informacje o dalszej organizacji ruchu pojawią się z tygodniowym wyprzedzeniem.

➡ Rodzice dzieci uczęszczających do szkół i przedszkola w Radziszowie otrzymają za pomocą dziennika elektronicznego szczegółowe informacje o zmianie trasy autobusu dowożącego młodzież do placówek oświatowych. Informacji w tej sprawie udzielają dyrektorzy szkół i przedszkola

➡ Na czas prowadzonych prac zostanie wyznaczony objazd. Od zachodniej strony rzeki będzie biegł przez ulice Brzegi – Kolejową – DW 953 – Mickiewicza. Od strony wschodniej – przez ulice Skawińską – Radziszowską – Żwirki i Wigury – Mickiewicza – DW 953.

Źródło: Gmina Skawina