Przejdź do treści Przejdź na lewym panelu bocznym Przejdź do prawym pasku bocznym Przejdź do dolnej stopki strony

Nadanie nowych numerów domów

W najbliższą niedzieję tj. 28.02.2021r. po każdej Mszy Świętej, w biurze sołtysa będzie można odebrać “zaświadczenie o nadaniu nowego numeru domu” w związku z oznakowaniem ulic w naszej miescowości.

W tym dniu, będą również zbierane zapisy, na zakup tabliczki z nazwą ulicy oraz numerem domu. Koszt takiej tabliczki to 30 zł. Na załączonym zdjęciu przedstawiamy Państwu wzór. Pragniemy zachęcić do tego, aby solidarnie, cała nasza miejsocowść posiadała jednakowe oznakowania.