Przejdź do treści Przejdź na lewym panelu bocznym Przejdź do prawym pasku bocznym Przejdź do dolnej stopki strony

Gdzie należy zgłosić zmianę adresu?

Zmiana adresu wymaga poinformowania o tym fakcie różnych insytucji tj:

  • zakład pracy,
  • bank,
  • operator telefoniczny / telewizyjny, dostawca internetu,
  • ubezpieczyciel,
  • przychodnia lub usługodawca prywatnej opieki medycznej,
  • ZUS, KRUS, KRS, Urząd Skarbowy
  • dostawca mediów: gazu, prądu, wody
  • przedszkole lub szkoła dziecka.

Każdy mieszkaniec, powinien również zmienić potrzebne dokumenty takie jak np. dowód rejestracyjny pojazdu.

Od 1 marca 2015 roku nie musimy wymieniać dowodu osobistego. Na nowych dokumentach i tak nie ma informacji o adresie zameldowania. Nie trzeba też wymieniać paszportu

Jeszcze do niedawna dokumentem, który należało wymienić (i za tę wymianę zapłacić) było prawo jazdy. Tutaj także przepisy się zmieniły i od 4 marca 2019 roku nie trzeba wymieniać prawa jazdy po zmianie adresu zameldowania czy zamieszkania. W nowym dokumencie nie ma już rubryki z informacją o adresie.