Przejdź do treści Przejdź na lewym panelu bocznym Przejdź do prawym pasku bocznym Przejdź do dolnej stopki strony

Dzień: 25 stycznia 2021

Udrożnienie rzeki Cedron

Obecnie, prowadzone są prace na rzece Cedron, które polegają, na usuwaniu odcinkowym zatorów, przetamowań, powalonych drzew oraz wycięciu krzewów. Prace mają potrwać do końca miesiąca stycznia

Czytaj dalej